Tolmácsolás

Konszekutív tolmácsolás

Konszekutív tolmácsolás

A konszekutív tolmácsolás kisebb létszámú üzleti tárgyalások esetén alkalmazott technika.
A megbeszélések során, rövidebb gondolatmenetenként fordítjuk és közvetítjük a tárgyalófelek beszédét. Míg a tárgyalópartner beszél, addig a tolmács jegyzetet készít és az elhangzott szöveg tartalmát lényegeiben összefoglalva adja tovább a résztvevők számára.
A konszekutív tolmácsolás elve, hogy szakaszokban fordítva, nem túl hosszú, általában 4-6 mondatos részletekben, az adott célnyelven közvetítse a tárgyalófelek mondandóját.

afordito.hu